• Solenco Powerbox™

Solar Panels

Solar panels functions as the sole source of energy.

Green hydrogen

The surplus of electric energy is stored as hydrogen.

Power

Electricity and heat are produced when needed.

Experience

We have an experienced team to help you find the best solution.

De Powerbox is ontworpen om elektrische energie om te zetten en op te slaan in de vorm van waterstof. De omzetting gebeurt via electrolyse van water (splitsing van watermoleculen door elektrische energie). Hierbij wordt waterstof en zuurstof gemaakt. De waterstof wordt opgevangen en onder druk opgeslagen in een gastank. Zuurstof wordt in de buitenlucht geloosd. Dit proces wordt typisch uitgevoerd als er overtollige hernieuwbare energie of goedkope netstroom beschikbaar is.
Voor PV installaties bijvoorbeeld is er vaak sprake van overtollige energie op zonnige dagen. Als de zon schijnt en de opbrengst hoog is, is niet altijd het eigen verbruik hoog. In plaats van de energie in het net te injecteren, kan er met de Solenco Powerbox waterstof mee gemaakt worden.
De Powerbox kan ook het omgekeerde proces uitvoeren als er energie nodig is. Hierbij worden waterstof en lucht (bevat 20% zuurstof) opnieuw samengebracht en ontstaat er water, elektrische stroom en warmte. De warmte die gerecupereerd wordt kan afgegeven worden aan het verwarmingscircuit van de woning

Specificaties

 • Power output
  5kW
 • Power input
  5kW
 • Weight
  250kg
 • Dimensions
  1200x800x1800
Background

Vaak gestelde vragen

Wat is juist het voordeel van de Solenco Powerbox?

Opslag op basis van waterstof heeft volgende voordelen:

 • De opslagcapaciteit is onbegrensd en het is mogelijk mits een voldoende grote PV installatie om voldoende energie in de zomer op te slaan om de winter te overbruggen. Waterstof kan dus als lange termijnopslag gebruikt worden om zo het ganse jaar door gebouwen van groene energie te voorzien
 • Het hele systeem is helemaal CO2-vrij. Er komt nergens fossiele brandstof aan te pas
 • Er zitten geen toxische materialen in de Powerbox en de levensduur is lang
 • Het systeem levert elektriciteit en warmte aan woningen op een efficiënte manier

Kan ik volledig autonoom zijn met een Solenco Powerbox?

Dat kan uiteraard, maar is niet echt nodig als er een stabiel en betrouwbaar net aanwezig is. De rol van het net zal evolueren in de toekomst om elektriciteit slim te delen met anderen. In de toekomst evolueren we meer en meer naar een “smart” grid die via slimme software alle beschikbare (veelal gedecentraliseerde) apparaten voor productie, opslag en verbruik zo goed mogelijk op elkaar zal afstemmen. Denk maar aan auto’s opladen als de zon schijnt of energie opslaan als er ’s nachts veel wind is maar weinig verbruik en zo zijn er nog vele voorbeelden.

Is een Solenco Powerbox beter dan een thuisbatterij?

De Solenco Powerbox kan wat een thuisbatterij doet voor korte termijn energieopslag en voegt daar lange termijn (seizoens-)opslag aan toe op basis van waterstof. Het is een hybride systeem dat de kracht van batterijen (veel cycli met weinig elektrisch verlies en snelle respons) combineert met de kracht van waterstof (heel grote energieopslag in kleiner volume en voor lagere prijs per kWh). Alles wordt gestuurd door een slim energie management systeem.

Batterijen hebben een kortere levensduur. De Powerbox is een milieuvriendelijke energie opslag techniek zonder toxische componenten.

Kan de Solenco Powerbox mijn huis opwarmen?

De Solenco Powerbox is een zogenaamd µCHP (micro combined power-heat, micro warmte-kracht-koppeling) systeem dat elektriciteit en warmte levert. De Powerbox alleen zal in de meeste situaties niet voldoende warmtevermogen leveren om een gebouw volledig op te warmen. Daarom is een koppeling met een verwarmingssysteem, bvb een warmtepomp, aangewezen. Exacte berekeningen dienen voor elke situatie gemaakt te worden.

Biedt de Solenco Powerbox een oplossing voor het toekomstige capaciteitstarief?

Aangezien de Powerbox tracht zo weinig mogelijk energie van het net te gebruiken en steeds eerst de opgeslagen energie in te zetten, wordt piekverbruik vermeden. Het capaciteitstarief is gebaseerd op uw grootste verbruikspieken over een periode (bvb per maand) om te bepalen welk tarief u voor uw elektriciteit zal moeten betalen. Door de Powerbox zullen deze verbruikspieken aanzienlijk lager liggen, mits de installatie juist gedimensioneerd is tov het verbruik.

Hoe groot is de Solenco Powerbox en de waterstofopslag?

Het grondoppervlak van de Powerbox heeft de grootte van een pallet (80*120 cm) en is ongeveer 180cm hoog. De opslagtanks hebben een grondoppervlak van 1m2 per 600 kWh energieopslag.

Wat is mijn eigen verbruik met de Solenco Powerbox?

Een gemiddelde PV installatie op een woning zonder energieopslag heeft typisch een eigen verbruik (gelijktijdig verbruik) van 30% van de opbrengst van de installatie. De overschot wordt in het net geïnjecteerd. Dit percentage is uiteraard afhankelijk van de grootte van de installatie en het verbruiksprofiel en is voor elke situatie verschillend.

Door een energieopslagsysteem kan dit eigen verbruik tot gemiddeld 80-90% gebracht worden en als de opslag voldoende groot is en/of het verbruik zeer efficiënt, zelfs tot 100%.

Zijn er dan geen nadelen?

Decennia lang wordt waterstof gebruikt in de industrie. Echter in ons dagelijks leven en de bebouwde omgeving is het nog niet courant. We kennen wel aardgas en vloeibare fossiele brandstoffen voor verwarming en vervoer, maar waterstof is nog onbekend en dus nieuw in ons dagelijks leven. Er is nog geen massaproductie op dit moment, waardoor de componenten relatief duur zijn. Door toenemende volumes zullen de prijzen dalen.

Waterstof wordt opgeslagen als gas onder druk, dus is veiligheid een belangrijk aspect. De nodige regelgeving en veiligheidsvoorschriften op dit vlak dienen gerespecteerd te worden. De Solenco Powerbox installaties worden aan grondige keuringen en certificaties onderworpen vooraleer ze in gebruik genomen worden.

Heb ik nog een netaansluiting nodig voor gas en elektriciteit?

Een gasaansluiting is niet nodig als je verwarmt met een warmtepomp. Een elektriciteitsaansluiting is aangewezen om slim energie te delen en deel te nemen aan de toekomstige smart grid.

Hoe efficiënt is de Solenco Powerbox?

De globale energie-efficiëntie is 90-95% als je kijkt naar de energie input op basis van hernieuwbare elektriciteit en de output (nuttige energie) onder de vorm van warmte en elektriciteit.

Wat is het vermogen en hoeveel energie kan ik hiermee opslaan?

De Solenco Powerbox heeft een input en output vermogen van 5kW nominaal. Dit wil zeggen dat tot 5 kW aan elektrisch vermogen als input kan omgezet worden in waterstof. De output is tevens 5 kW elektrisch nominaal. Het piek outputvermogen kan kortstondig tot 10 kW gaan. Bij werking komt er ook warmte vrij die via een warmwaterbuffervat kan gebruikt worden om verwarmingsvraag van het gebouw te ondersteunen.

Het voordeel van e en energieopslag op basis van waterstof is dat vermogen en energieopslag gescheiden zijn en onafhankelijk van elkaar kunnen gedimensioneerd worden. De opslag van energie op deze manier is enkel beperkt door het beschikbare opslagvolume van de gastanks. 1 kg waterstof bevat ongeveer 33,33 kWh aan energie. In een tank van 1m3 kan onder hoge druk (300 bar) tot 600 kWh aan energie opgeslagen worden. Er kunnen meerdere tanks op een Powerbox aangesloten worden.

Biedt de Solenco Powerbox een oplossing voor de terugdraaiende teller?

PV energie die niet onmiddellijk verbruikt kan worden, wordt omgezet en opgeslagen. Deze PV energie wordt dus niet geïnjecteerd in het net, en daardoor is de Powerbox een oplossing om zelf opgewekte stroom zo goed mogelijk ook zelf te gebruiken. De investering is vandaag is nog wel hoog waardoor er in de meeste gevallen geen snelle terugverdientijd is.

Wanneer kan ik de Solenco Powerbox kopen?

Momenteel wordt een beperkt aantal installaties getest in reële situaties (pilootprojecten). De Solenco Powerbox is dus nog niet te koop voor het grote publiek. Je kan wel op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen door in te schrijven op onze nieuwsbrief op onze contact pagina

Wat zal de prijs zijn van een Powerbox?

Momenteel is deze vorm van energieopslag het meest interessant in combinatie met grote PV installaties bvb voor bedrijven en/of voor gebouwen met meerdere wooneenheden. Ook voor projectontwikkeling met gemeenschappelijke voorzieningen is een Powerbox vandaag een interessante optie om de zelfconsumptie te verhogen en te verduurzamen. Voor een typische residentiële eensgezinswoning is de investering vandaag nog aanzienlijk. Solenco verwacht dat als de productievolumes stijgen, de prijzen sterk kunnen dalen en interessant worden ook voor eensgezinswoningen.